Stránka je vo výstavbe.
 

Kozmetický salón LiveA v Trenčíne:  
prevádzka umiestnená na Legionárskej ulici 7735/318
Tel: 0901 709 057
Webstránka: www.livea.sk
Facebook: LiveA beauty salón

Kozmetický salón LiveA v Trenčianských Tepliciach:  
prevádzky umiestnené v liečebných domoch PAX
Tel: 0901 768 999
Webstránka: www.livea.sk
Facebook: LiveA beauty salón

Sídlo spoločnosti:
LiveA s.r.o.
Baračka 85/87
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 47799447, DIČ: 2024098043

Tel: 0911 723 345

Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo  30582/R