Dámske kaderníctvo v súčasnosti z kapacitných dôvodov zatiaľ neprevádzkujeme, ale v blízkej budúcnosti sa tešíme na Vašu návštevu.