Kyslík

Život a jeho prejavy vyžadujú nepretržité doplňovanie základných látok pre jeho existenciu. Ide o kyslík za účelom tvorby energie, výživové, metabolické látky a tekutiny. Prerušenie ich dodávky spôsobuje smrť, v priemere u kyslíka za 4 minúty, u tekutín za 4 dni a potravy za 40 dní.
Funkciu kyslíka – oxygenácia je podmienkou pre zabezpečenia rovnováhy medzi jeho prívodom a funkčnou potrebou v tkanivách organizmu. Táto je zabezpečovaná pľúcnou ventiláciou, výmenou a väzbou dýchacích plynov krvou a od schopnosti a kapacity krvi transportovať a ich výmeny s tkanivami.

Základom pľúcnej ventilácie je pravidelné obohacovanie organizmu zvýšeným obsahom kyslíka vo vdychovanom vzduchu.
Čistý vzduch sa skladá z 78% dusíka, 21% kyslíka a 1% iných plynov ( z nich cca 0,03% CO2). Obsah kyslíka v čistom vzduchu je stály 20,98% a jeho pokles o 0,5 – 0,7% vníma sa pocitom dusna a nevoľnosti. Dlhší pobyt a práca v priestoroch s obsahom kyslíka 19 – 20% a nižšie môže spôsobiť trvalé poškodenia najmä mozgu. Najcitlivejším orgánom na kyslík je mozog, hoci jeho hmotnosť tvorí len 2% z celkovej hmotnosti človeka, ale spotrebuje až 20% kyslíka prijímaného dýchaním.
Pľúcna ventilácia, výmena medzi vdychovanými atmosférickými plynmi a pľúcami (po alveoly) je v závislosti na objeme, teplote a parciálnom tlaku kyslíka . Pri normálnom nadýchnutí objem vzduchu je 0,5 l z ktorého len 0,35 l je v alveoloch k dispozícii na difúziu, ostatný zostane v „mŕtvom priestore“ dýchacích ciest. Ďalším úsilným nádychom sa zväčší na 3l, po výdychu je možne úsilným zvýšiť ho na 1,1l, toto sú rezervné, kompenzačné možnosti dýchania.
Difúzia, výmena plynov kyslíka a oxidu uhličitého medzi alveolárnym vzduchom a krvou oboma smermi, deje sa na ploche 100 m2.
Transport, kyslíka O2 a oxidu uhličitého CO2 medzi alveolmi a tkanivami závisí na objeme cirkulujúcej krvi (v kľude srdcovou aktivitou 5 l/ min. a pri maximálnej záťaži 40 l/ min. pomocou) a hemoglobínom (Hb) v červených krvinkách ( l g Hb viaže l,34 ml kyslíka, ktorého je 150 g čo zabezpečí 200 ml 02 na l krvi a pri 5 l krvi je to 1000)

Viete že?

• Človek sa každý deň nadýchne priemerne 20 000x
• Krv zásobuje kyslíkom všetky systémy ľudského organizmu, stimuluje chemické reakcie a napomáha organizmu zbaviť sa usadenín a toxických látok
• Hmotnosť molekuly vody je z 90% tvorená kyslíkom, zatiaľ čo ľudský organizmus sa skladá z 65-70% vody
• Ľudský mozog tvorí len 2% z celkovej hmotnosti človeka ale spotrebuje až 20% kyslíka prenikajúceho do organizmu
• Príčinou mnohých zhubných ochorení je nedostatok kyslíka v bunkách organizmu
• Objem našich pľúc sa každých 10 rokov života zmenšuje o 5%. Kvôli poklesu objemu a pružnosti pľúc sa do nášho organizmu dostáva menej kyslíka

Kyslík a pokročilý vek

V pokročilom veku sa už prejavujú zmeny anatomicko-fyziologických systémov človeka. Postupne sa starnutím zhoršuje celkový zdravotný stav. Maximálna spotreba kyslíka je hodnotou určujúcou funkčnosť srdcovo cievneho systému. Po dosiahnutí veku 25 rokov sa táto hodnota v ľudskom tele znižuje o 5-15% každých desať rokov.
Maximálna frekvencia srdcového tepu sa každých desať rokov znižuje o 6-10 úderov, čo spôsobuje pokles maximálneho množstva srdcom vytlačovanej krvi. U ľudí v pokročilom veku sa tiež objavuje zmenšení objemu krvnej plazmy, erytrocytov a cirkulačnej krvi. U starších ľudí je tiež krvný tlak vždy vyšší, najmä u žien.
Pľúcne tkanivo starších ľudí stráca svoju pružnosť. Zmenšuje sa tak pohyblivosť hrudníka. Pľúca sa pri vdychovaní vzduchu nerozpínajú úplne. Kvôli horšiemu prekrveniu pľúc a sklerotizácii stien alveol sa zhoršuje i bežná pľúcna ventilácia, v dôsledku čoho vzniká problém s prenikaním kyslíka cez alveoly do krvi a oxidu uhličitého von z krvi. Rozvíja sa hypoxia doprevádzaná zníženým obsahom kyslíka v krvi, čo spôsobuje rýchle vyčerpávanie organizmu. Hypoxia vyvoláva poruchy spánku, zhoršuje trávenie, ovplyvňuje pamäť a myslenie. Pri hypoxii je oslabená imunita, čo spôsobuje vznik mnohých nemocí.
Jednou z možností spomaliť tento proces je dodávať organizmu kyslík v koncentrovanej forme.

Čo na to odborníci?

 

Dr.Steven Levin, špecialista v oblasti molekulárnej biológie:
„Došli sme k záveru, že příčinou všetkých vážnych ochorení je nedostatok kyslíku – hypoxémia. Nízký obsah kyslíku v tkanive je priamym vinníkom rôznych neduhov. Hypoxia je príčinou vzniku a vývoja rozličných chorôb.“

Dr. Otto Warburg, dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny v oblasti výskumu nádorových ochorení:
„Rakovina je spôsobená hypoxémiou. Poruchy metabolizmu sú spôsobené nedostatkom kyslíku, nemôže prebiehať žiadny životný proces a bunka odumiera.“

Dr. Albert Wohl:
„Jednoducho povedané, choroby majú svoj pôvod v nedostatku kyslíku v organizme, čo vedie k nahromadeniu toxínov. Pri normálnej výmennej činnosti sa tieto toxíny spaľujú.“
Dr. Filip Stevish:

„Nedostatok kyslíku oslabuje imunitný systém, čo spôsobuje vírové ochorenia, nárast počtu poškodených buniek, nahromadenie toxínov a predčasné starnutie a mnohé ďalšie choroby.“


 

 

OZÓN

         Ozonoterapia využíva vlastnosti ozónu. 

Ozón je plyn, ktorého molekula sa skladá z troch atómov kyslíka. Využitie ozónu v medicíne je veľmi účinné. S úspechom sa ozón využíva v stomatológii, onkológii, očnom lekárstve, gynekológii, chirurgii, psychiatrii a podobne.
ozon

Medicinálny ozón je zmes kyslíka s ozónom, kde podstatnú časť tvorí kyslík. Táto zmes sa používa rôzne, buď ako plyn, ozonizovaná voda, krém alebo olej. Z väčšiny výskumov v Európe a v USA na začiatku 20. storočia vyplynulo, že ozónová liečba je veľmi bezpečná a bez vedľajších účinkov.

Medzi liečivé účinky ozónu patria :

• analgetické účinky
• protizápalové účinkymilujeme_hokej_youtube
• odstraňuje opuch tkaniva
• má výrazne protinádorové účinky
• zlepšuje imunitný systém
• likviduje vírusy, baktérie, plesne
• zlepšuje prekrvenie tkanív
• regeneračná schopnosť
• podpora tvorby nových ciev v poškodenom tkanive
• a mnoho ďalších

V prípade neinvazívnej kozmetológie Vám vieme v beauty salóne LiveA odporučiť a zároveň aplikovať kozmetické prípravky nasýtené čistým ozónom O3.